Thomas Fitz

Thomas Fitz

Emeritus Librarian
Library

Rm FA202

thomas.fitz@uwc.edu
(262) 335-5200